Kontakt z webmasterem

Znalazłeś błąd na stronie? Masz pomysł na nowe treści? Zapraszamy do kontaktu!

Webmaster
1 + 1 =

* – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119), niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Wyższe Seminarium duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą przy ul. Mehoffera 2, 03-131 Warszawa, w celu prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem/wnioskiem/informacją. Niniejsza zgoda udzielona jest na okres niezbędny do zrealizowania ww. celów.